UE

Prace badawczo-rozwojowe świadczone przez B-4

 • Projektowanie i konstruowanie dedykowanych maszyn i urządzeń zobacz więcej »

  • projektowanie konstrukcji mechanicznej i elektrycznej dedykowanych maszyn przemysłowych, linii produkcyjnych i wszelkiego typu urządzeń oraz ich elementów z dowolnych dziedzin produkcji dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta
  • wykonawstwo sterowania do maszyn i urządzeń przemysłowych
  • projektowanie manipulatorów 3D i dostosowywanie ich do wykonywania wymaganych czynności
  • modernizacja, naprawy maszyn i urządzeń oraz łączenie ich w ciągi produkcyjne
  • prace związane z automatyzacją w dowolnych dziedzinach produkcji
  • analiza ryzyka produkowanych urządzeń, opracowanie układów bezpieczeństwa, walidacja zastosowanych rozwiązań
  • pilotaż wdrożenia urządzeń oraz maszyn w docelowym zakładzie produkcyjnym
  • tworzenie stanowisk montażowych wyposażonych w roboty przemysłowe
 • Elektryczne zespoły napędowe dla lotnictwa i branży morskiej zobacz więcej »

  Kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie projektowania i wykonywania kompletnych zespołów napędowych o mocy do 25kW do bezzałogowych aparatów latających, ultralekkich statków powietrznych oraz napędów wodnych i podwodnych:

  • projektowanie pędników powietrznych lub wodnych w dowolnej konfiguracji obejmujące obliczenia aerodynamiczne i hydrodynamiczne oraz wytrzymałościowe
  • projektowanie bezszczotkowych silników elektrycznych BLDC i PMSM (BLAC) optymalizowanych pod kątem napędu konkretnego rodzaju pędnika
  • projektowanie dedykowanych sterowników silników typu BLDC i PMSM(BLAC)
  • projektowanie układów zasilania - ogniw, układów elektronicznych w tym zabezpieczających
  • wykonawstwo prototypów kompletnych zespołów napędowych lub ich elementów składowych
  • badania charakterystyk elementów składowych zespołów napędowych na stanowiskach badawczych

  Prace projektowe wykonywane są przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, z użyciem zaawansowanego oprogramowania komercyjnego oraz autorskiego, a także najnowszego oprzyrządowania laboratoryjnego.

 • Bezzałogowe aparaty latające i pływające zobacz więcej »

  Kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie projektowania i wykonywania kompletnych zespołów napędowych o mocy do 25kW do bezzałogowych aparatów latających, ultralekkich statków powietrznych oraz napędów wodnych i podwodnych:

  • kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie projektowania i wykonywania prototypów bezzałogowych aparatów UAV latających i pływających ROV (oferta nie dotyczy układów automatycznych systemów sterowania)
  • przygotowywanie kompletnych projektów UAV i ROV dla określonych przez zamawiającego warunków technicznych
  • wykonywanie obliczeń aerodynamicznych i hydrodynamicznych
  • wykonywanie obliczeń wytrzymałości konstrukcji UAV i ROV
  • badania charakterystyk aerodynamicznych i hydrodynamicznych oraz wytrzymałościowych prototypów lub elementów konstrukcji na posiadanych przez CBR stanowiskach pomiarowych
  • wykonywanie prototypów UAV i ROV
  • projektowanie i wykonywanie prototypów napędów ROV
  • badania prototypów UAV i ROV w warunkach rzeczywistych
  • projektowanie, prototypowanie i testowanie spadochronowych systemów ratunkowych dla UAV
 • Aerodynamika, hydrodynamika i mechanika płynów zobacz więcej »

  Obliczenia z wykorzystaniem metod CFD:

  • symulacje przepływów 2D i 3D dla zadanych warunków przepływu i geometrii
  • symulacje przepływów obiektów wirujących (np. śmigła)
  • wyznaczanie charakterystyk aerodynamicznych
  • wizualizacje przepływu
  • optymalizacja dostarczonej geometrii pod względem aerodynamicznym i hydrodynamicznym
  • projektowanie aerodynamicznie i hydrodynamiczne śmigieł, wirników nośnych, śrub napędowych (w różnych układach - z dyszami, kierownicami strug itp.)
  • projektowanie aerodynamiczne bezzałogowych aparatów latających
  • projektowanie aerodynamiczne skrzydeł miękkich (paralotnie, latawce do kitsurfingu, systemy ratownicze)

  Obliczenia z wykorzystaniem pakietu Ansys Fluenet oraz oprogramowania autorskiego.

 • Aerodynamika eksperymentalna zobacz więcej »

  • badania modelowe śmigieł i wirników nośnych w warunkach statycznych oraz w zależności od prędkości strumienia niezaburzonego na ruchomym stanowisku badawczym
  • badania modelowe śrub napędowych w warunkach statycznych oraz w zależności od prędkości strumienia niezaburzonego na ruchomym stanowisku badawczym
  • badania w locie charakterystyk aerodynamicznych bezzałogowych aparatów latających
  • badania systemów ratunkowych

  Badania w oparciu o posiadane specjalne stanowiska badawcze.

 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji zobacz więcej »

  • testowanie wytrzymałości materiałów i konstrukcji przy użyciu oprogramowania MES (ang. FEM) - pakietu Ansys Mechanical
  • badania wytrzymałościowe materiałów i konstrukcji kompozytowych (w szczególności bezzałogowych aparatów latających) z wykorzystaniem wyspecjalizowanej klatki wytrzymałościowej
  • badania próbek materiałów kompozytowych na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej
  • badania wytrzymałości konstrukcji na wysokie ciśnienie w komorze ciśnieniowej (max ciśnienie 38 barów)
 • Wykonywanie i badania charakterystyk użytkowych prototypów zobacz więcej »

  • bezzałogowych aparatów latających (w dowolnej konfiguracji) - opracowanie konstrukcji aerodynamicznej oraz wytrzymałościowej, wykonanie prototypu i przeprowadzenie testów w locie (zakres prac nie zawiera opracowania autopilota)
  • pędników wodnych
  • śmigieł i wirników nośnych bezzałogowych aparatów latających oraz samolotów/statków powietrznych ultralekkich
  • ROV
  • małych urządzeń pływających
 • Technologie elektroniczne dla lotnictwa i motoryzacji zobacz więcej »

  • projektowanie i wykonywanie prototypów z zakresu technologii elektronicznych dla lotnictwa i motoryzacji
  • zdalne wykrywanie i lokalizacja obiektów (sonary, echosondy)
  • urządzenia i systemy nawigacyjne (nawigacja satelitarna GPS/GLONASS, systemy o działaniu inercyjnym, określanie położenia i orientacji obiektu w przestrzeni na podstawie pomiarów i obliczeń)
  • urządzenia elektroniczne do pomiaru, przetwarzania i wizualizacji wielkości fizycznych (czujniki pomiarowe, układy kondycjonujące, analizujące i przetwarzające, panele użytkownika do wyświetlania danych i sterowania pomiarem)
  • urządzenia i systemy automatycznego sterowania przebiegiem procesów (układy pomiarowe i wykonawcze, elektroniczne urządzenia sterujące)
  • systemy łączności i wymiany danych pomiędzy urządzeniami elektronicznymi , komputerami oraz urządzeniami mobilnymi (smartfony, tablety)
  • urządzenia i układy do magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej (przetwornice DC/DC, moduły akumulatorowe wyposażone w układy kontroli ładunku i automatyczne zabezpieczenia przed uszkodzeniami)
  • konsole operatora (monitory, konsole operatora stosowane na statkach i samolotach)
  • systemy i urządzenia łączności
  • czujniki sensoryczne, udarów, parametrów silnika
  • czujniki bezkontaktowe
  • technologie napędów
  • serowniki silników BLDC i BLAC
  • zespoły napędowe z silnikami bezszczotkowymi
  • hamownie do testowania zespołów napędowych
 • Doradztwo pro-innowacyjne zobacz więcej »

  • proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw
  • pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone
  • usługi wsparcia innowacji, w tym wykonywanie prac badawczo-rozwojowych, dostęp do laboratoriów w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług
  • audyty innowacyjności tj. ocena potencjału i potrzeb klienta w zakresie możliwości i zakresu wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu bądź usługi
  • doradztwo we wdrożeniu Innowacji
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania na rozwój innowacyjnych rozwiązań

  Działalność w ramach akredytowanego przez Ministerstwo Rozwoju Ośrodka Innowacji.

 • Współpraca w zakresie innowacji w ramach Podkarpackiego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego zobacz więcej »

  • transfer technologii pomiędzy przedsiębiorcami – członkami Klastra
  • wspólne produkty i półprodukty
  • wspólne koncepcje projektowe
  • wspólne przedsięwzięcia na rzecz umiędzynarodowienia działalności klastra [podjęto m.in. współpracę z chorwackim Adriatyckim Klastrem Morskim]
  • wspólne aplikowanie w konkursach krajowych i międzynarodowych

Centrum Badawczo – Rozwojowe Stowarzyszenia B-4
Biuro: ul. Zagłoby 7b, 35-304 Rzeszów
Hala badawczo-rozwojowa: ul. Żwirki i Wigury 17, 38-400 KrosnoNAPISZ DO NAS
e-mail: cbr@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 17 778 85 91
tel. (+48) 731 998 568
Wykonanie: Lifeart, 2016