UE

Doświadczenie

B-4 jest inicjatorem powstania oraz koordynatorem działającego od 2008 r. Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego (PPK), zrzeszającego niemal 40 podmiotów z Polski i zagranicy.

W ramach działalności klastra:

 • wdrożono 14 technologii,
 • zarejestrowano 3 wzory przemysłowe (wspólnotowe),
 • wytworzono 107 prototypów, produktów i półproduktów,
 • na rynek wprowadzono 6 nowych produktów i technologii,
 • powołano Centrum Operacji Lotniczych, szkolące personel lotniczy.

Obecnie trwają prace nad kilkunastoma nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego, m.in. nad stacjonarnym oraz mobilnym symulatorem lotu konstrukcji lekkich i ultralekkich z zastosowaniem rozwiązań internetowych i technologii 3D.

W ramach działalności klastra w ramach projektów finansowanych z funduszy UE zrealizowano następujące projekty o łącznej wartości prawie 20 mln PLN:

 • budowa hali badawczo-rozwojowej wraz z zapleczem biurowym przy lotnisku w Krośnie
 • specjalistyczne wyposażenie hali – stworzenie nowoczesnego parku maszynowego; wszyscy członkowie klastra mają zapewniony dostęp do zasobów lokalowych i technicznych hali
 • ekologiczne zasilanie – większość energii do pracy hali wykorzystywana jest z paneli fotowoltaicznych
 • wspólne działania innowacyjne – stworzenie prototypu motoszybowca z pneumatycznym silnikiem
 • wspólne działania innowacyjne – stworzenie hamowni silników oraz prototypu pojazdu lotniskowego do transportu i tankowania motoszybowców
 • wspólne działania innowacyjne – stacjonarny symulator lotu konstrukcji lekkich i ultralekkich z wykorzystaniem rozwiązań internetowych i technologii 3D
 • ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim; szereg projektów szkoleniowych dla branży lotniczej i przemysłu lotniczego

Od 2012 r. klaster PPK jest członkiem-założycielem Podkarpackiej Platformy Technologicznej, w ramach której wspiera prace B+R oraz komercjalizację badań naukowych, a także opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii w transporcie, informatyce i energetyce odnawialnej.

 

Z dniem 23 czerwca br. nasz ośrodek innowacji uzyskał akredytację Ministerstwa Rozwoju na świadczenie usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu całej Polski do skorzystania z naszych usług w zakresie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Centrum Badawczo – Rozwojowe Stowarzyszenia B-4
Biuro: ul. Zagłoby 7b, 35-304 Rzeszów
Hala badawczo-rozwojowa: ul. Żwirki i Wigury 17, 38-400 KrosnoNAPISZ DO NAS
e-mail: cbr@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 17 778 85 91
tel. (+48) 731 998 568
Wykonanie: Lifeart, 2016