UE

Wytrzymałościowe badania konstrukcji w programie Ansys Mechanical

2019-10-01

Dzięki specjalistycznym badaniom, produkt ma szanse uzyskać najlepsze dla niego cechy.  Przed opracowaniem ostatecznej wersji należy go przetestować, uwalniając konstrukcję od wad i ewentualnych awarii, podczas przyszłego użytkowania. Wytrzymałościowe badania konstrukcji pozwalają na otrzymanie wielu informacji na temat produktu, nawet o najbardziej skomplikowanej budowie. W CBR B-4 do analiz wytrzymałościowych wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie Ansys Mechanical.

Testowanie symulacyjne w Centrum Badawczo Rozwojowym B-4

W Centrum Badawczo-Rozwojowym B-4 przeprowadzamy symulacje, będące wirtualnymi odpowiednikami testów prototypów. Testowanie symulacyjne, czyli wytrzymałościowe badania konstrukcji MES (lub analizy numeryczne CFD w przypadku badań przepływu cieczy i gazów), wykonywane są w celu sprawdzenia stanu technicznego produktu nowego albo wymagającego optymalizacji. W niektórych przypadkach wirtualne analizy służą również wykonaniu raportów technicznych, niezbędnych do uzyskania stosownego certyfikatu. CBR B-4, w celu profesjonalnego przeprowadzenia analiz wytrzymałościowych MES, korzysta
z oprogramowania Ansys Mechanical, które pozwala na analizę konstrukcji z zakresu mechaniki strukturalnej.

Zalety testowania symulacyjnego przed wykonaniem produktu

Symulacje pozwalają na wykonanie prototypu, który będzie pozbawiony krytycznych wad. Umożliwiają ograniczenie liczby wykonanych prototypów oraz ułatwiają optymalizowanie parametrów konstrukcji. Lepszy produkt daje większe szanse na sprzedaż na rynku, pełnym konkurencyjnych firm. Oszczędności w produkcji dotyczą również udoskonalania już istniejących produktów. Wykorzystanie symulacji usprawnia wprowadzenie modyfikacji produktów na indywidualne potrzeby klientów.
W wyniku testowania symulacyjnego, w produkcie mogą zostać wprowadzone innowacje, które sprawią, że będzie on także tańszy w produkcji albo stanie się ona zdecydowanie szybsza. Każda innowacyjna zmiana prowadzi natomiast do sukcesu przedsiębiorstwa, poprzez jego dynamiczny rozwój.

Wytrzymałościowe badania konstrukcji MES w Ansys Mechanical

Analizy MES przeprowadzane na wczesnym etapie projektowania, pozwalają na wyeliminowanie wielu wad konstrukcyjnych. Dzięki nim możliwy jest dobór odpowiedniego materiału konstrukcyjnego, wyznaczenie minimalnego przekroju produktu, sprawdzenie różnych parametrów technicznych, a także symulacja zachowania konstrukcji w zakresie nieliniowym. To tylko niektóre z możliwości, jakie daje oprogramowanie Ansys Mechanical.

ANSYS to wiodący pakiet oprogramowania, wykorzystywany do analiz MES. Umożliwia on symulacje w niemal każdej dziedzinie nauki i przemysłu. Jego łatwa obsługa oraz komfortowy interfejs graficzny umożliwiają szybkie dokonanie wstępnych analiz. Ansys Mechanical składa się z wielu narzędzi,  które pozwalają inżynierowi na uzyskanie optymalnych parametrów w zależności od aktualnych potrzeb. Możliwości obliczeniowe programu dotyczą statyki/dynamiki, drgań własnych, analizy harmonicznej, analizy spektralnej, stanów nieustalonych, wyboczenia, kinematyki, mechaniki pęknięć, zachowań zależnych od temperatury czy działających na konstrukcję sił, a także wielu innych dziedzin.

Symulacje produktów oraz inne usługi pro-innowacyjne w CBR B-4

Profesjonalne testowanie, zarówno analizy numeryczne CFD, jak i wytrzymałościowe badania konstrukcji, wykonujemy dla produktów nowych, jak i tych wymagających innowacji. Centrum Badawczo-Rozwojowe, działające przy Stowarzyszeniu B-4, oferuje wiele usług związanych z pracą przedsiębiorstwa. Pomagamy we wprowadzeniu automatyzacji produkcji przemysłowej, udzielamy wsparcia w zakresie modernizacji maszyn, wykonania prototypu, projektowania dedykowanych maszyn i urządzeń. Prowadzimy liczne prace badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na korzyści naszych klientów. Zapraszamy do współpracy oraz zapoznania się z pełną ofertą usług B-4.