UE
2019-11-08

Prace badawczo-rozwojowe – na czym tak naprawdę polegają?

Jedyną możliwości utrzymania się na rynku w dzisiejszych czasach przy jego złożoności oraz stopieniu zaawansowania techniki możliwe jest  jedynie dzięki wprowadzaniu innowacji, czy to w nowych produktach, czy też poprzez modyfikowanie i poprawianie już istniejących rozwiązań. Jest to możliwe jedynie dzięki pracom badawczo-rozwojowym.

Prace badawczo-rozwojowe to systematyczne badania w danym obszarze, realizowane przez wysoce wykwalifikowaną kadrę z wykorzystaniem zaplecza badawczego poszerzana jest wiedza, badane są zależności, testowane są rozwiązania oraz koncepcje. Wszystkie te działania w efekcie końcowym mają prowadzić do wypracowania nowych lepszych rozwiązań-innowacji.

CBR B-4, działające przy Stowarzyszeniu B-4, prowadzi  prace badawcze oraz rozwojowe w wielu obszarach mające na celu kreowanie innowacyjnych rozwiązań. Jest to możliwe dzięki kadrze o szerokim spektrum specjalizacji z zakresu m.in. aero- i hydrodynamiki, wytrzymałości materiałów i konstrukcji, elektroniki, silników elektrycznych, mechaniki, czy budowy maszyn i automatyzacji produkcji. Badania prowadzone są z wykorzystaniem bogatego zaplecza badawczego w postaci stanowisk badawczych oraz oprogramowania symulacyjnego (CFD, FEM, elektromagnetyzm oraz symulacje silników BLDC) i CAD.

Wiedzę i doświadczenie poparte wieloma zrealizowanymi pracami i projektami  wykorzystujemy do tworzenia nowoczesnych rozwiązań, dedykowanych dla przedsiębiorstw. Jakie to dokładnie rozwiązania i co obejmują prace badawczo-rozwojowe w B-4?

Oferta usług pro-rozwojowych Centrum Badawczo-Rozwojowego B-4

Współpraca biznesowa z Centrum Badawczo-Rozwojowym B-4 jest pierwszym krokiem do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo oczekiwanego sukcesu. Gwarantuje bowiem profesjonalne wsparcie, niezbędne elementy do wprowadzenia innowacji (bogatą infrastrukturę badawczo-rozwojową oraz pomoc specjalistów z wielu dziedzin), a także rozwiązania dopasowane do charakteru i indywidualnych potrzeb, wykazywanych przez przedsiębiorstwo. W naszej ofercie znajdują się m.in. symulacje przepływowe CFD, badania wytrzymałościowe konstrukcji MES, projektowanie i wykonanie prototypów, badania eksperymentalne z zakresu wytrzymałości konstrukcji oraz aerodynamiki, automatyzacja produkcji przemysłowej i wiele innych. Poza tym specjalizujemy się w usługach dla branż morskiej, lotniczej i motoryzacyjnej, oferując między innymi kompleksową usługę projektowania i budowy bezzałogowych aparatów latających oraz pływających, ultralekkich statków powietrznych czy elektrycznych napędów wodnych i podwodnych. Dodatkowe informacje na temat obszarów naszej działalności znajdują się w artykule: Filary działalności CBR B-4 – jakie usługi oferujemy przedsiębiorstwom?

Doradztwo pro-innowacyjne dla przedsiębiorstw

W zakres doradztwa pro-innowacyjnego CBR B-4 wchodzą usługi dla sektora małych i średnich firm. Wspierając innowacyjność gospodarki, oferujemy przedsiębiorstwom pomoc merytoryczną i szkolenia, usługę zleconych prac badawczo-rozwojowych, dostęp do laboratoriów w celu opracowania efektywnych produktów czy usług, audyty innowacyjności oraz profesjonalne doradztwo w czasie wdrożenia lub pozyskiwania finansowania na rozwój innowacyjnych rozwiązań. Współpracujemy z klientami z branż nowych, jak i zaawansowanych technologii, pomagając tworzyć jakościowo lepsze produkty, jak i udoskonalać procesy, w których powstają.

Dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe i inne usługi B-4

Usługi pro-innowacyjne wymagają sporych nakładów finansowych, na które nie każde przedsiębiorstwo może sobie pozwolić. Dbając o potrzeby MŚP, Centrum Badawczo Rozwojowe B-4 oferuje prace badawczo-rozwojowe w ramach PPWB. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu pozwala uzyskać na usługi prorozwojowe 75% dofinansowania. W ramach PPWB można zamówić między innymi:

 • usługę doradczą w zakresie projektowania automatyzacji produkcji,
 • wykonywanie obliczeń wytrzymałości w zakresie analiz statycznych u nieliniowych konstrukcji, z pełnym uwzględnieniem kontaktów,
 • doradztwo w zakresie kompleksowego wdrożenia oznakowania CE,
 • obliczenia rozkładu temperatury i wymiany ciepła w danym modelu,
 • obliczenia charakterystyk aerodynamicznych i hydrodynamicznych dowolnego obiektu,
 • analizę ryzyka wdrożenia innowacji.

Pełna lista usług z dofinansowaniem, do skorzystania z których serdecznie zapraszamy, znajduje się pod linkiem https://www.ppwb.pl/company/show/76/stowarzyszenie-b-4.

Wspieramy przedsiębiorstwa w drodze do sukcesu

Nasze centrum świadczy usługi doradcze, proinnowacyjne oraz szkoleniowe dla przedsiębiorstw z różnych branż. Ponadto współpracujemy z instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami samorządowymi oraz uczelniami z Polski i zagranicy. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku, pomagamy w rozwoju w środowiskach lokalnych. Prace badawczo-rozwojowe, znajdujące się w ofercie B-4, to liczne usługi dostosowane do współczesnego rynku konkurencji i skupione na osiągnięciu sukcesu. Zapraszamy do kontaktu i nawiązania współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym B-4. 

2019-10-29

Modernizacja maszyn krok po kroku – co obejmuje?

Modernizacja maszyn może oznaczać zarówno podniesienie walorów użytkowych urządzeń, jak i ich gruntowną przebudowę. Często gwarantuje dostosowanie do nowych wymagań technologicznych lub obowiązujących norm europejskich. Jak jednak wygląda w praktyce? W Centrum Badawczo-Rozwojowym B-4 modernizacja maszyn składa się z kilku etapów, podczas których konstruktorzy dokładają wszelkich starań, by wprowadzić niezbędne innowacje w przedsiębiorstwie.

Od czego zaczynamy prace modernizacyjne?

Oczywiście wszelkie zmiany pro-innowacyjne rozpoczynamy od analizy pracy istniejącego układu. Audyt innowacyjności pozwala na zdiagnozowanie błędów, a także zaplanowanie usprawnienia produkcji. Rozpoczyna się od szczegółowej analizy możliwości konstrukcyjnych maszyn np.: pod względem prędkości czy dynamiki pracy. Tworzenie dokumentacji technicznej jest w tym przypadku niezbędne, aby w późniejszym czasie móc realizować krok po kroku wdrożone modyfikacje. Modernizacja jest bowiem złożonym procesem, który może obejmować polepszenie właściwości ruchowych, zastosowanie elementów programowalnych zamiast wykorzystywanych do tej pory mechanicznych, podwyższenie bezpieczeństwa i wiele innowacji, usprawniających produkcję.

Modernizacja maszyn – jak przebiega proces?

Po przeprowadzeniu dokładnych analiz oraz audycie, który skutkuje stworzeniem dokumentacji technicznej ze zmianami, pora na ich wprowadzenie w życie. Ruszają wówczas prace montażowo-instalacyjne, pozwalające zrealizować zaplanowane działania. Wykonujemy również programowanie sterowników, napędów, paneli czy aparatury obiektowej. Automatyzacja umożliwia przede wszystkim zwiększenie wydajności maszyn, skrócenie czasu produkcji, osiągnięcie lepszej jakości produktów,
a także podniesieniu bezpieczeństwa procesów. Na temat wpływu automatyzacji na bezpieczeństwo pisaliśmy w artykule: Automatyzacja produkcji przemysłowej – bezpieczeństwo przede wszystkim. Po dokonaniu zmian w konstrukcji maszyn i urządzeń, następuje ich uruchomienie w celu dokładnego przetestowania działania. Kolejnym etapem naszej pracy jest przeszkolenie pracowników, które musi zostać przeprowadzone w profesjonalny sposób. Przedsiębiorcom zalecany jest także cykliczny serwis urządzeń, pozwalający na kontrolę i przedłużenie trwałości maszyn w razie jakichkolwiek problemów technicznych.

Zalety wynikające z modernizacji urządzeń

Modernizacja maszyn i urządzeń pozwala przede wszystkim sprawnie zastąpić wykorzystywane technologie nowymi, lepszymi rozwiązaniami. Zwiększa efektywność przedsiębiorstwa, przyspiesza produkcję oraz pozwala tworzyć wyroby lepszej jakości. Dokładnie przemyślana i zrealizowana modernizacja maszyn zmniejsza również ryzyko nieprzewidzianych awarii lub kosztownych napraw w przyszłości. To proces, który musi zostać uwzględniony w działaniu każdego przedsiębiorstwa. Może uwzględniać wymianę systemów, niesprawnych komponentów czy zużytych części. W CBR B-4 usługa modernizacji urządzeń jest wykonywana z dbałością o każdy szczegół i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta, aby przyniosła najlepsze efekty.

Zainwestuj w rozwój swojego przedsiębiorstwa

Wykorzystywane w procesie produkcyjnym maszyny i technologie wpływają na rozwój całego przedsiębiorstwa. To od sprawnie przebiegających w nim procesów, zależy jakość oraz funkcjonalność tworzonych produktów. Centrum Badawczo-Rozwojowe B-4 oferuje wiele usług dla przedsiębiorstw, pomagających w osiągnięciu sukcesu na rynku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu, w celu uzyskania szczegółów współpracy.

2019-10-23

Symulacje i ich rola w udoskonalaniu urządzeń

Symulacje urządzeń w dzisiejszych czasach są niezbędnym etapem procesu projektowego. Wpływają na podniesienie parametrów pracy urządzeń oraz przedłużenie okresu ich bezawaryjnego działania. W wyniku rozwoju technologicznego oraz rosnącej konkurencji, proces projektowania urządzeń musi ulegać skróceniu. Symulacje w oprogramowaniu ANSYS pozwalają ukazać i zrozumieć, jak będzie zachowywać się finalna konstrukcja, jeszcze przed jej produkcją. To dlatego, dzięki symulacji numerycznej już w początkowej fazie projektowania, nawet bardzo złożonego produktu, konstruktor jest w stanie wychwycić i poprawić wszelkie niedociągnięcia. Szybkie wprowadzenie na rynek nowego doskonalszego produktu, opracowanego w oparciu o symulacje przesądza o przewadze nad konkurencją stosująca tradycyjne podejście do projektowania .

Jak wygląda proces projektowania produktu w oparciu o symulację?

Projektowanie maszyn i urządzeń nie dotyczy jedynie tworzenia produktu od podstaw, ale i udoskonalania jego dotychczasowej wersji. Innowacje wprowadzone w konstrukcji wpływają na jej efektywność, długość życia oraz, co najważniejsze przekładają się na zadowolenie docelowych klientów, którzy otrzymują produkt w możliwie najlepszej wersji. Do niedawna symulacje numeryczne były jednym z końcowych etapów procesu projektowego. Obecnie stają się etapem kluczowym, pozwalając osiągnąć docelowo najlepsze rezultaty. Schemat powstawania produktu, uwzględniający symulacje wygląda następująco: koncepcja – symulacja – projekt prototypu – testy – projekt wersji produkcyjnej – produkcja. Zaraz więc po opracowaniu koncepcji oraz wstępnych założeń można przejść do etapu symulacji. W CBR B-4 wykorzystujemy do tego oprogramowanie ANSYS.

Symulacyjne - w dążeniu do doskonałości

Symulacyjne numeryczne wykonywane przez CBR-B4 obejmują zarówno wytrzymałościowe badania konstrukcji MES, jak i analizy numeryczne CFD. Wytrzymałościowe badania konstrukcji to głównie analizy liniowe i nieliniowe również z uwzględnieniem zjawisk kontaktu, plastyczności materiału czy geometrycznej nieliniowości. Dzięki nim możliwe jest wyznaczenie współczynnika bezpieczeństwa w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych urządzenia, materiałów z jakiego ma być wykonane oraz oczywiście obciążeń jakim jest poddawane. Więcej na temat charakterystyki analiz obliczeniowych MES można przeczytać w artykule Wytrzymałościowe badania konstrukcji w programie Ansys Mechanical. Analizy numeryczne CFD stosowane są z kolei do symulacji zagadnień mechaniki płynów i wymiany ciepła.  Dzięki analizom CFD możemy obliczyć parametry pola przypływu takie jak np. pole prędkości i ciśnień, określić sprawność układu, spadek ciśnienia, zapotrzebowanie na energię, opory przepływu, jak i wiele innych parametrów, które gwarantują stworzenie możliwe jak najdoskonalszego produktu lub poprawienie istniejących rozwiązań. 

Oprogramowanie ANSYS wykorzystywane do analiz numerycznych

Oprogramowanie ANSYS, wykorzystywane w Centrum Badawczo-Rozwojowym B-4, to narzędzia do tworzenia nowej jakości urządzeń w oparciu o symulację połączoną z  doświadczeniem i wiedzą konstruktorów. Wyniki analiz numerycznych otrzymywanych w programach Ansys Mechanical (wytrzymałościowe badania konstrukcji) czy Ansys Fluent (analizy numeryczne CFD) pozwalają na znacznie przyspieszyć proces projektowania oraz udoskonalania urządzeń.

Walidacja wyników symulacji

CBR B4 posiada na swoim wyposażeniu liczne stanowiska badawcze umożliwiające weryfikację przeprowadzanych analiz numerycznych na modelach do badań oraz prototypach urządzeń. Do stanowisk tych należą miedzy innymi: uniwersalna maszyna wytrzymałościowa, klatka wytrzymałościowa do badania struktur kompozytowych, hamowania pędników wodnych, stanowisko do badań charakterystyk aerodynamicznych (jeżdżący tunel aerodynamiczny)pływające stanowisko pomiarowe do badań charakterystyk hydrodynamicznych (katamaran pomiarowy)  komora ciśnieniowa do testów wytrzymałości na działanie dużego ciśnienia.

Dzięki bogatemu zapleczu warsztatowemu i produkcyjnemu jesteśmy w stanie wykonać prototypy i modele do badań w technologiach kompozytowych, z materiałów metalowych oraz tworzyw sztucznych.

Symulacje w Centrum Badawczo-Rozwojowym B-4

Najnowsze, zaawansowane oprogramowanie oraz wiedza i doświadczenie wykwalifikowanej kadry Centrum B-4, pozwalają tworzyć wysokiej jakości produkty, o możliwie najlepszych parametrach technicznych. Oferujemy profesjonalne usługi w dziedzinie analiz numerycznych MES i CFD,  projektowania maszyn i urządzeń oraz prowadzenia projektów z zakresu prac badawczo-rozwojowych. Centrum Badawczo Rozwojowe B-4 udziela wsparcia pro-innowacyjnego dla przedsiębiorców. Doradzamy najlepsze rozwiązania, tworzymy rozbudowane koncepcje oraz produkty, stanowiące silną konkurencję na rynku. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

2019-10-09

Kiedy automatyzacja jest konieczna w przedsiębiorstwie?

Automatyzacja to jeden z bardzo ważnych etapów w dążeniu do sukcesu przedsiębiorstwa. Na robotyzację procesów decyduje się wielu przedsiębiorców, aby przyspieszyć produkcję oraz wykonać lepszy jakościowo produkt. Kiedy jednak automatyzacja staje się konieczna i jakie dokładnie korzyści ma jej wprowadzenie
w zakładzie produkcyjnym? Wszelkie usługi zmierzające do automatyzacji procesów produkcyjnych wykonamy dla Ciebie w B-4.

Automatyzacja produkcji w dobie rosnącej konkurencji

Automatyzacja znajduje zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki. W biznesie staje się niezbędnym procesem wykorzystywanym do zwiększania jakości usług
oraz osiągnięcia sukcesu pośród konkurencji. Każde przedsiębiorstwo, które dąży do rozwoju i pozyskiwania coraz większej liczby klientów, musi nieustannie dostosowywać ofertę do wymagań rynkowych. Produkty znajdą bowiem nabywcę, kiedy będą lepsze niż te konkurencji. Na udoskonalanie, przyspieszanie, a także zwiększanie bezpieczeństwa produkcji ma wpływ właśnie automatyzacja procesów produkcyjnych. To dzięki niej produkt ma szansę stać się tańszy w produkcji, szybszy we wdrożeniu, a jednocześnie zaawansowany pod względem technologicznym i konstrukcyjnym, aby w pełni odpowiadał oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów

Jak udoskonalić procesy produkcyjne?

Automatyzacja produkcji przemysłowej dotyczy najczęściej procesów powtarzalnych, monotonnych, których codzienne przeprowadzanie wiąże się ze sporym ryzykiem. Po pierwsze rośnie wówczas prawdopodobieństwo znużenia, osłabionej koncentracji i wynikającej z tego mniejszej efektywności pracowników, a po drugie może dojść do niebezpiecznych sytuacji, a nawet wypadków w pracy. Na temat wpływu automatyzacji produkcji na bezpieczeństwo pracowników można przeczytać w artykule. Poza tym proces robotyzacji jest niezbędny, kiedy zależy nam na wprowadzaniu innowacji w przedsiębiorstwie. Co jakiś czas modernizacja maszyn i urządzeń staje się koniecznością, a kiedy już inwestujemy w linie produkcyjne, warto zastosować w nich właśnie automaty lub pół-automaty, przyspieszające i usprawniające codzienną pracę całego przedsiębiorstwa.  W Centrum Badawczo-Rozwojowym B-4 przeprowadzamy zarówno audyty innowacyjności, które mają na celu wskazać, jakie zmiany są potrzebne w przedsiębiorstwie, jak i wdrażamy zalecane innowacje, zgodnie ze stworzoną wcześniej dokumentacją techniczną.

Projektowanie maszyn i urządzeń w CBR B-4

Każdą usługę, zwłaszcza projektowanie maszyn i urządzeń, poprzedzają analizy techniczne i ekonomiczne, które potwierdzają słuszność wprowadzenia zmian
w przedsiębiorstwie. Projektujemy konstrukcje mechaniczne i elektryczne, wykonujemy systemy sterowania do dedykowanych maszyn i linii produkcyjnych
oraz wszelkiego rodzaju urządzenia i ich elementy, z dowolnych dziedzin produkcji. Oferujemy także wykonanie prototypu, przeprowadzamy symulacje oraz wdrażamy nowoczesne technologie. Dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz pasji do swojej pracy, zespół CBR B-4 znajduje najlepsze rozwiązania dla klientów, skupione na ich indywidualnych potrzebach, a następnie w profesjonalny sposób realizuje plan wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie.

Usługi Centrum Badawczo-Rozwojowego B-4 w ramach funduszu PPWB

Oferta Centrum Badawczo-Rozwojowego, działającego przy Stowarzyszeniu B-4, obejmuje wiele usług, na które można otrzymać do 75% zwrotu kosztów. W ramach Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu, z dofinansowania na usługi prorozwojowe mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające siedzibę albo oddział na Podkarpaciu. Oferta B-4 na PPWB obejmuje między innymi usługę doradczą w zakresie projektowania automatyzacji produkcji czy analizę ryzyka wdrożenia innowacji. Z całością naszej oferty usług z dofinansowaniem można zapoznać się na stronie. Zapraszamy również do kontaktu, udzielimy wszelkich informacji na ten temat oraz zalet współpracy z naszym centrum.

2019-10-01

Wytrzymałościowe badania konstrukcji w programie Ansys Mechanical

Dzięki specjalistycznym badaniom, produkt ma szanse uzyskać najlepsze dla niego cechy.  Przed opracowaniem ostatecznej wersji należy go przetestować, uwalniając konstrukcję od wad i ewentualnych awarii, podczas przyszłego użytkowania. Wytrzymałościowe badania konstrukcji pozwalają na otrzymanie wielu informacji na temat produktu, nawet o najbardziej skomplikowanej budowie. W CBR B-4 do analiz wytrzymałościowych wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie Ansys Mechanical.

Testowanie symulacyjne w Centrum Badawczo Rozwojowym B-4

W Centrum Badawczo-Rozwojowym B-4 przeprowadzamy symulacje, będące wirtualnymi odpowiednikami testów prototypów. Testowanie symulacyjne, czyli wytrzymałościowe badania konstrukcji MES (lub analizy numeryczne CFD w przypadku badań przepływu cieczy i gazów), wykonywane są w celu sprawdzenia stanu technicznego produktu nowego albo wymagającego optymalizacji. W niektórych przypadkach wirtualne analizy służą również wykonaniu raportów technicznych, niezbędnych do uzyskania stosownego certyfikatu. CBR B-4, w celu profesjonalnego przeprowadzenia analiz wytrzymałościowych MES, korzysta
z oprogramowania Ansys Mechanical, które pozwala na analizę konstrukcji z zakresu mechaniki strukturalnej.

Zalety testowania symulacyjnego przed wykonaniem produktu

Symulacje pozwalają na wykonanie prototypu, który będzie pozbawiony krytycznych wad. Umożliwiają ograniczenie liczby wykonanych prototypów oraz ułatwiają optymalizowanie parametrów konstrukcji. Lepszy produkt daje większe szanse na sprzedaż na rynku, pełnym konkurencyjnych firm. Oszczędności w produkcji dotyczą również udoskonalania już istniejących produktów. Wykorzystanie symulacji usprawnia wprowadzenie modyfikacji produktów na indywidualne potrzeby klientów.
W wyniku testowania symulacyjnego, w produkcie mogą zostać wprowadzone innowacje, które sprawią, że będzie on także tańszy w produkcji albo stanie się ona zdecydowanie szybsza. Każda innowacyjna zmiana prowadzi natomiast do sukcesu przedsiębiorstwa, poprzez jego dynamiczny rozwój.

Wytrzymałościowe badania konstrukcji MES w Ansys Mechanical

Analizy MES przeprowadzane na wczesnym etapie projektowania, pozwalają na wyeliminowanie wielu wad konstrukcyjnych. Dzięki nim możliwy jest dobór odpowiedniego materiału konstrukcyjnego, wyznaczenie minimalnego przekroju produktu, sprawdzenie różnych parametrów technicznych, a także symulacja zachowania konstrukcji w zakresie nieliniowym. To tylko niektóre z możliwości, jakie daje oprogramowanie Ansys Mechanical.

ANSYS to wiodący pakiet oprogramowania, wykorzystywany do analiz MES. Umożliwia on symulacje w niemal każdej dziedzinie nauki i przemysłu. Jego łatwa obsługa oraz komfortowy interfejs graficzny umożliwiają szybkie dokonanie wstępnych analiz. Ansys Mechanical składa się z wielu narzędzi,  które pozwalają inżynierowi na uzyskanie optymalnych parametrów w zależności od aktualnych potrzeb. Możliwości obliczeniowe programu dotyczą statyki/dynamiki, drgań własnych, analizy harmonicznej, analizy spektralnej, stanów nieustalonych, wyboczenia, kinematyki, mechaniki pęknięć, zachowań zależnych od temperatury czy działających na konstrukcję sił, a także wielu innych dziedzin.

Symulacje produktów oraz inne usługi pro-innowacyjne w CBR B-4

Profesjonalne testowanie, zarówno analizy numeryczne CFD, jak i wytrzymałościowe badania konstrukcji, wykonujemy dla produktów nowych, jak i tych wymagających innowacji. Centrum Badawczo-Rozwojowe, działające przy Stowarzyszeniu B-4, oferuje wiele usług związanych z pracą przedsiębiorstwa. Pomagamy we wprowadzeniu automatyzacji produkcji przemysłowej, udzielamy wsparcia w zakresie modernizacji maszyn, wykonania prototypu, projektowania dedykowanych maszyn i urządzeń. Prowadzimy liczne prace badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na korzyści naszych klientów. Zapraszamy do współpracy oraz zapoznania się z pełną ofertą usług B-4.

2019-09-24

Automatyzacja produkcji przemysłowej – bezpieczeństwo przede wszystkim

Automatyzacja produkcji ma na celu udoskonalenie procesów produkcyjnych, aby finalnie powstał wysokiej jakości produkt, w pełni funkcjonalny, stanowiący lepszą ofertę niż ta konkurencji. Jednak automatyzacja produkcji przemysłowej nie tylko przynosi korzyści pod względem finansowym dla przedsiębiorstwa, które się na nią zdecyduje, ale też zwiększa bezpieczeństwo, które w przypadku funkcjonowania maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych jest ogromnie ważne.

Na czym polega automatyzacja produkcji przemysłowej?

Centrum Badawczo Rozwojowe, działające przy Stowarzyszeniu B-4, oferuje projektowanie maszyn i urządzeń dedykowanych dla przedsiębiorców z różnych branż. Oferujemy projekty konstrukcji mechanicznych i elektrycznych, wykonawstwo sterowania do dedykowanych maszyn, linii produkcyjnych i urządzeń oraz pojedynczych części, a także wiele innych usług związanych z automatyzacją produkcji. Wykonujemy również prototypy urządzeń oraz pomagamy we wdrażaniu nowoczesnych technologii. Automatyzacja produkcji przemysłowej ma na celu zwiększenie wydajności urządzeń i maszyn, zmniejszenie czasu produkcji, osiągnięcie wyższej jakości produktów, wyeliminowanie błędów konstrukcyjnych, jak i podniesienie bezpieczeństwa produkcji. W związku z tym, automatyzacja nie tylko przynosi korzyści finansowe, ale też gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, usprawniając procesy i w wielu sytuacjach ograniczając konieczność sterowania manualnego.

Bezpieczeństwo przemysłowe – jak wpływa na nie automatyzacja

Praca na linii produkcyjnej bywa monotonna, ale jednocześnie wymaga pełnego skupienia, nie tylko dla osiągnięcia najlepszych efektów, ale i dla pełnego bezpieczeństwa wszystkich osób, przebywających na terenie przedsiębiorstwa. To dlatego niektóre z procesów muszą zostać zautomatyzowane, aby niepotrzebnie nie odwracały uwagi od ważniejszych czynności. Nowe funkcje bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie muszą być także wprowadzane zgodnie z zaleceniami kolejnych, ustalonych norm. Poza tym automatyzacja produkcji przemysłowej i wynikający z niej wzrost bezpieczeństwa przekładają się na lepsze funkcjonowanie zakładu pod względem ekonomicznym. Podniesiona zostaje bowiem odporność linii produkcyjnej na kosztowne błędy pracowników, zmniejszony zostaje czas ewentualnego przestoju podczas niebezpiecznych sytuacji oraz wydłużona zostaje bezawaryjna praca podzespołów. Bezpieczeństwo przemysłowe można więc podzielić na to dotyczące samych pracowników – procesy ułatwiające ich pracę, jak i bezpieczeństwo funkcjonalne – odnoszące się do sprawności maszyn i urządzeń. Na jedno, jak
i drugie ogromny wpływ ma automatyzacja, która pozwala zastosować innowacje, czyniące produkcję zdecydowanie bezpieczniejszą.

Centrum Badawczo-Rozwojowe B-4 oferuje usługi dla przedsiębiorców

Nasz zespół pracowników posiada doświadczenie, umożliwiające zarówno profesjonalne projektowanie maszyn i urządzeń, jak i dokładną realizację projektów w oparciu o najnowsze technologie. Pomagamy we wprowadzeniu niezbędnych zmian w przedsiębiorstwie, które udoskonalają procesy produkcyjne oraz pomagają stworzyć lepszy produkt. Doradztwo proinnowacyjne pozwala znaleźć dla każdego klienta najlepsze rozwiązania, zaprojektować je oraz wprowadzić w życie. Pomagają w tym również liczne testy techniczne – analizy numeryczne CFD oraz wytrzymałościowe badania konstrukcji MES, wykonywane w programie Ansys Mechanical. Do każdej usługi podchodzimy w indywidualny sposób. W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu!

2019-09-18

Wykonanie prototypu jako część procesu projektowania urządzeń elektronicznych w Centrum Badawczo Rozwojowym B-4

W obszarze działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego, prowadzonego przez Stowarzyszenie B-4, znajdują się zadania ukierunkowane na realizację praktycznych potrzeb wytwórców sprzętu elektronicznego, z przeznaczeniem dla różnych sektorów gospodarki. Do usług oferowanych przez CBR B-4 należy projektowanie urządzeń elektronicznych, działających w oparciu o specyfikację przedstawioną przez klienta. Bardzo ważnym etapem projektowania jest wykonanie prototypu. Przeczytaj, jakie niesie korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa.

Przed powstaniem właściwego produktu, zalecane jest wykonanie jego prototypu, czyli wersji testowej, pozwalającej na wprowadzenie istotnych zmian w konstrukcji
i uzyskanie jak najlepszych parametrów technicznych. CBR B-4 prowadzi liczne prace badawczo-rozwojowe, które pozwalają opracować najlepszą koncepcję nowego produktu lub zmian na drodze do innowacji.

Czym jest prototyp?

Prototyp to pierwszy albo jeden z pierwszych egzemplarzy kontrolnych nowego produktu lub jego ulepszonej wersji, której działanie należy dokładnie zbadać
oraz przetestować w wielu sytuacjach i warunkach. Wykonanie prototypu pozwala na przeprowadzenie licznych prób technicznych, po to, aby produkt właściwy spełniał wymagane funkcje oraz był zgodny ze stworzoną wcześniej dokumentacją. Tworzenie dokumentacji technicznej, która zawiera szczegółowy opis produktu, pozwala na wykonanie prototypu, a jego testowanie na uzyskanie jak najlepszej wersji i wprowadzanie na bieżąco wymaganych poprawek, co minimalizuje ryzyko odrzucenia produktu przez rynek.

Jakie korzyści ma wykonanie prototypu i jego testowanie?

Dzięki możliwości wykonania wersji testowej produktu, ograniczone zostaje ryzyko poniesienia strat finansowych w przedsiębiorstwie, które mogłyby powstać
w przypadku stworzenia produktu, który nie spełnia założeń czy oczekiwań. W takiej sytuacji wszelkie modyfikacje wymagają zdecydowanie większego nakładu finansowego, rośnie odsetek zwrotów i reklamacji, a niejednokrotnie zdarza się, że produkt  musi zostać wycofany z rynku, co generuje ogromne szkody w budżecie przedsiębiorstwa. W CBR B4 zajmujemy się m.in. testowaniem prototypów urządzeń elektronicznych w komorze klimatycznej, które umożliwia zbadanie ich odporności na czynniki zewnętrzne. Dzięki testom w komorze klimatycznej możliwe jest zaprojektowanie niezawodnych urządzeń, przystosowanych do pracy w warunkach określonych przez klienta. W efekcie urządzenia te charakteryzują się trwałością oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa pracy.

Szerokie możliwości CBR w obszarze projektowania urządzeń elektronicznych

W CBR B-4 zajmujemy się projektowaniem urządzeń elektronicznych oraz wykonywaniem prototypów dla klientów z różnych sektorów gospodarki. W szczególności specjalizujemy się w projektach tworzonych dla przedsiębiorstw z branży lotniczej, motoryzacyjnej, a także morskiej. Oferujemy projekty urządzeń o różnych poziomach złożoności: od nieskomplikowanych realizacji, takich jak oświetlenie LED czy źródła zasilania, po złożone urządzenia i systemy nawigacyjne, technologie napędów, moduły akumulatorowe, urządzenia AGD, multimedia oraz wiele innych urządzeń elektronicznych, dostosowanych do potrzeb klientów.

Przytoczony powyżej zakres nie stanowi pełnych możliwości usługowych CBR. Bogate zasoby, którymi dysponujemy oraz doświadczona kadra, umożliwia oferowanie wielu różnych usług związanych z projektowaniem podzespołów elektronicznych, także dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w obszarze innych branż.

W przypadku zainteresowania szerszym zakresem usług CBR B-4 zapraszamy do kontaktu.

Profesjonalne usługi oferowane przez CBR B-4

Centrum Badawczo-Rozwojowe, działające przy Stowarzyszeniu B-4, oferuje wiele usług, zarówno polegających na stworzeniu lub udoskonalenia produktu (projektowanie, wykonanie prototypu, symulacje), jak i usprawnieniu samych procesów produkcyjnych (modernizacja maszyn, automatyzacja). Jeśli więc szukasz sposobu na wyróżnienie swojej oferty na tle konkurencji, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, chętnie opowiemy o szczegółach współpracy z CBR B-4 podczas spotkania bądź kontaktu telefonicznego czy mailowego.

2019-09-09

Filary działalności CBR B-4 – jakie usługi oferujemy przedsiębiorstwom?

Centrum Badawczo-Rozwojowe prowadzone przez Stowarzyszenie B-4 specjalizuje się w licznych usługach związanych z projektowaniem maszyn i urządzeń
oraz symulacyjnym testowaniem produktów pod kątem ulepszenia ich parametrów użytkowych. Prowadzimy doradztwo pro-innowacyjne oraz prace badawczo-rozwojowe, starając się znaleźć dla przedsiębiorstw najlepsze rozwiązania, które w rezultacie uczynią ich produkt lepszym, sprawniejszym, wytrzymalszym, tańszym
w produkcji czy szybszym we wdrożeniu. Z kolei na udoskonalanie procesów w przedsiębiorstwie ma wpływ w dużej mierze automatyzacja czy modernizacja maszyn lub całych ciągów produkcyjnych. Poznaj więc bliżej naszą działalność i dowiedz się, co możemy zrobić dla Ciebie.

Automatyzacja produkcji – udoskonalanie procesów produkcyjnych

Automatyzacja maszyn pozwala na uzyskanie zdecydowanie lepszych efektów produkcji. Dzięki wprowadzeniu niezbędnych innowacji, przedsiębiorstwo ma szansę ulepszyć produkt, a przede wszystkim przyspieszyć i usprawnić wszelkie procesy produkcyjne. Automatyzacja produkcji przemysłowej ma jeszcze jedną ogromną zaletę – podwyższa bezpieczeństwo w zakładzie pracy. Zamiast bezpośrednio brać udział w procesach produkcyjnych, pracownicy zajmują się jedynie sterowaniem i kontrolą kolejnych ich etapów. W zakresie automatyzacji produkcji oferujemy doradztwo proinnowacyjne, profesjonalne audyty innowacyjności, tworzenie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prototypu czy testowanie symulacyjne, które pozwoli dopracować plan innowacji do perfekcji, a następnie krok po kroku go zrealizować.

Technologie elektroniczne – projektowanie maszyn i urządzeń

Realizujemy również praktyczne potrzeby wytwórców sprzętu elektronicznego. W CBR B-4 wykonywane są m.in.: wydruki przestrzenne, projekty obwodów drukowanych, oprogramowanie pod mikrokontrolery, testy urządzeń w komorze klimatycznej, prototypy oraz wysoce niezawodne urządzenia elektroniczne. Przeprowadzane u nas liczne testy techniczne pozwalają ograniczyć odsetek reklamacji urządzeń, czyniąc je mniej awaryjnymi i podatnymi na usterki. Jakie zalety ma zaprojektowanie, a także wykonanie urządzeń elektronicznych w naszym centrum? Przede wszystkim należy do nich zaliczyć oszczędność czasu i finansów, dzięki preferencyjnej cenie oraz rzetelnej realizacji usług przez B-4; otrzymanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań i oprogramowania, które wesprze rozwój przedsiębiorstwa, a także profesjonalną obsługę zespołu profesjonalistów, doradzającego najkorzystniejsze rozwiązania.

Symulacje – testowanie urządzeń w programie Ansys

Testowanie symulacyjne pozwala na wyeliminowanie wad konstrukcji oraz sprawdzenie wytrzymałości urządzenia, jeszcze zanim zostanie ono wykonane. Nie ma potrzeby również tworzenia jego prototypu. Oszczędności finansowe, szybsza realizacja projektu, a także finalnie stworzenie produktu o lepszych parametrach, to tylko niektóre zalety symulacji przeprowadzanych przez B-4. Wykonujemy wytrzymałościowe badania konstrukcji, jak i analizy numeryczne CFD. Testowanie symulacyjne odbywa się przy pomocy oprogramowania Ansys Mechanical. To najczęściej używany program z serii Ansys, który pozwala na analizę statyki i dynamiki maszyn, drgań własnych, wyboczenia, kinematyki, a także wielu innych parametrów urządzenia, które można dokładnie dopracować przed jego produkcją.

Wiedza i doświadczenie pracowników stanowią najsilniejszy z filarów CBR B-4

Wszystkie z naszych usług wykonywane są na najwyższym poziomie. Centrum Badawczo Rozwojowe B-4 zatrudnia osoby z bogatym doświadczeniem oraz pasją do pracy. Stanowią oni jednocześnie najsilniejszy z filarów, który pozwala na pełen profesjonalizm oraz innowacyjne działanie B-4. Jeśli jesteś zainteresowany jedną z naszych usług (automatyzacja, projektowanie maszyn i urządzeń lub symulacje) albo dopiero zastanawiasz się, w jaki sposób ulepszyć oferowane produkty bądź unowocześnić wykorzystywany port maszynowy – zapraszamy do kontaktu. Służymy pomocą dla przedsiębiorstw z każdego sektora.

2019-09-02

Modernizacja maszyn – kiedy jest niezbędna?

Każde przedsiębiorstwo wymaga systematycznego modernizowania maszyn i urządzeń, aby produkcja nadal mogła przynosić zadowalające efekty. Po pewnym czasie elementy ciągów produkcyjnych mogą nie spełniać nowych wymagań technologicznych, pracować mniej efektywnie, a nawet ulegać zużyciu i uszkodzeniu. Cykliczna modernizacja maszyn jest więc niezbędna w dążeniu do rozwoju i do wygranej w walce o klienta pośród konkurencji. Kompleksową usługę modernizacji produkcji wykonuje Centrum Badawczo-Rozwojowe B-4.

Na czym polega modernizacja maszyn?

Modernizacja maszyn może oznaczać wiele procesów. Na początku działalności przedsiębiorstwa inwestujemy w urządzenia nowe, dostosowane do obowiązujących standardów, a także przepisów europejskich. Jednak z czasem, zarówno niektóre przepisy, jak i wymagania technologiczne mogą ulec zmianie. Produkcja staje się mniej efektywna, ponieważ elementy maszyn zużywają się i spowalniają procesy produkcyjne. Dokonywane w maszynach modyfikacje często służą również przedłużeniu ich cyklu życia. Modernizacja maszyn polega więc na przekształcaniu, przebudowie maszyn, jak i dokonywaniu istotnych inwestycji w ich unowocześnianie. Można też ją podzielić na funkcjonalną oraz przeprowadzaną pod kątem bezpieczeństwa, które w zakładzie produkcyjnym jest kwestią kluczową.

Kiedy jest najlepszy czas na zmordenizowanie produkcji?

Cykliczna modernizacja jest wskazana dla przedsiębiorstw, chcących utrzymać poziom i tempo produkcji, a także być o krok przed konkurencją. Co więcej, urządzenia wymagają wprowadzania zmian w konstrukcji, kiedy produkcja staje się mniej efektywna bądź używane linie produkcyjne stwarzają jakiekolwiek ryzyko. Modernizacja maszyn zakłada zarówno modyfikacje w urządzeniach narażonych na awarie w czasie pracy, jak i ich dostosowanie do nowych wymogów. Decyzja, kiedy przeprowadzić modyfikacje w przedsiębiorstwie jest jednak uzależniona od wielu czynników m.in. od jego wielkości, ilości wykorzystywanych maszyn, jak i intensywności pracy. Zalecany jest tutaj audyt działania przedsiębiorstwa. Tworzenie dokumentacji technicznej w jego zakresie wskazuje na potrzebne zmiany, kierunki działania, potrzeby serwisowania maszyn lub nawet unowocześnienia linii produkcyjnej.

Automatyzacja produkcji przemysłowej w dobie ogromnej konkurencji

Co daje nam automatyzacja produkcji przemysłowej? Korzyści jej prowadzenia opisaliśmy w poprzednim artykule. Na robotyzację decyduje się coraz więcej przedsiębiorstw. Modernizacja produkcji w tym zakresie pozwala znacznie ją usprawnić, ulepszyć, a także uwolnić od błędów. Produkcja na szeroką skalę wymaga innowacyjnych zmian, szczególnie w dobie obecnej konkurencji na rynku. Im lepszy i atrakcyjniejszy dla klienta produkt, tym większa szansa, że wybierze nasze przedsiębiorstwo, nie konkurencję. Automatyzacja pomaga też w udoskonalaniu produktów, co jest bardzo ważne
w dłużej perspektywie rozwoju.

CBR B-4 wykona modernizację maszyn w Twoim przedsiębiorstwie

Modernizacja maszyn to usługa, którą wykonuje Centrum Badawczo-Rozwojowe B-4. Modernizujemy aktualnie wykorzystywane maszyny, wprowadzamy automatyzację produkcji, dokonujemy napraw oraz łączymy urządzenia w sprawnie działające ciągi produkcyjne. Oferujemy swoje doradztwo pro-innowacyjne (w tym audyty innowacyjności), przeprowadzamy symulacjeanalizy numeryczne CFD i wytrzymałościowe badania konstrukcji, zanim wprowadzimy plany modernizacji w życie, by klient miał pewność, że otrzyma najlepsze rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu, chętnie opowiemy
o szczegółach współpracy.

2019-08-28

Projektowanie maszyn i urządzeń - jak wygląda proces?

Projektowanie dedykowanych maszyn i urządzeń, a nawet całych linii technologicznych ma na celu usprawnienie oraz przyspieszenie procesów produkcyjnych
w przedsiębiorstwie. Automatyzacja produkcji przemysłowej staje się niezbędna w dobie postępu technologicznego, jak i rosnącej na rynku konkurencji. Centrum Badawczo-Rozwojowe B-4 oferuje profesjonalne projektowania maszyn i urządzeń, wychodząc naprzeciw tym potrzebom. Pomagamy wprowadzać innowacje
w różnego typu przedsiębiorstwach. Co dokładnie oferujemy i jakie zalety ma robotyzacja?

Projektowanie automatyzacji produkcji – czym dokładnie się zajmujemy?

W CBR B-4 zajmujemy się projektowaniem konstrukcji mechanicznych i elektrycznych. Wykonujemy układy sterowania do dedykowanych maszyn i urządzeń oraz łączymy je w ciągi produkcyjne. Modernizujemy poza tym już powstałe linie produkcyjne, proponując najlepsze dla nich innowacje. Tworzymy elementy z dowolnych dziedzin produkcji, przygotowujemy prototypy oraz przeprowadzamy symulacje, aby dostarczyć klientowi najlepsze dla niego rozwiązania. Specjalizujemy się także
w projektowaniu manipulatorów 3D, dokonujemy analiz ryzyka, wraz z opracowaniem układów bezpieczeństwa i walidacją zastosowanych rozwiązań.
W oparciu o przedstawiony problem czy też plan rozwoju, analizujemy sytuację każdego klienta i sugerujemy działania, które będą miały na celu stworzenie produktów zaawansowanych pod względem technologicznym i konstrukcyjnym, lepszych od produktów konkurencji.

Zalety automatyzacji procesów produkcyjnych

Automatyzacja produkcji ma ogromne korzyści, dlatego decyduje się na nią coraz więcej przedsiębiorstw. Można do nich zaliczyć z pewnością:

- zwiększenie wydajności maszyn i urządzeń,

- podniesienie jakości produktów,

- wyeliminowanie wad konstrukcyjnych i błędów,

- zwiększenie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych,

- ochrona zdrowia pracowników i zachowanie ergonomii pracy,

- zmniejszenie kosztów produkcji,

- oszczędność czasu, a więc i przyspieszenie obsługi klienta.

Tym samym przedsiębiorstwo, korzystające z lepszych rozwiązań technologicznych i stawiające na innowacje, staje się silnym konkurentem w branży, pracuje sprawniej
i wydajniej, a więc szybciej niż inni zbliża się do osiągnięcia sukcesu. Automatyka maszyn pozwala na prowadzenie produkcji na bardzo wysokim poziomie. Otwiera także szanse na rozwój na rynkach międzynarodowych.

Jak wygląda projektowanie maszyn i urządzeń w CBR B-4?

Oczywiście kluczowe na samym początku współpracy jest poznanie oczekiwań klienta, opracowanie założeń projektu oraz oszacowanie budżetu. To na bazie tych informacji Centrum Badawczo-Rozwojowe jest w stanie zaproponować indywidualnie dla klienta rozwiązania, które przyniosą dla niego najlepsze rezultaty. Projektowanie maszyn i urządzeń obejmuje tworzenie dokumentacji technicznej, według której będzie można przeprowadzić w przyszłości wytrzymałościowe badania konstrukcji lub też wykonać prototypy produktów. O zaletach testowania symulacyjnego pisaliśmy w poprzednim artykule. CBR B-4 również je wykonuje, wykorzystując zaawansowane oprogramowanie.

Co więcej opracowujemy niezbędną dokumentację funkcjonalności maszyny, dokumentację wykonawczą, a więc m.in.: listę części handlowych, rysunki założeniowe
i montażowe, oraz projekt elektryczny. Możemy oddać klientowi całościowy projekt, wraz z harmonogramem wdrożenia lub też zająć się w kolejnych krokach jego realizacją.

CBR B-4 wspiera innowacje w przedsiębiorstwach

Automatyzacja produkcji przemysłowej stanowi przyszłość dla wszelkich zakładów produkcyjnych, szczególnie małych i średnich firm dążących do rozwoju. Niezbędne jednak do wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie jest wsparcie profesjonalnego partnera, który wskaże, w jaki sposób osiągnąć najlepsze korzyści z wdrożenia robotyzacji i wykona projekt, dopasowany do specyfiki działalności firmy. Centrum B-4 świadczy usługi doradcze, jak i proinnowacyjne. Naszą domeną jest projektowanie maszyn i urządzeń, linii technologicznych oraz konstrukcji mechanicznych i elektrycznych z dowolnych dziedzin produkcji. Jeśli więc chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo zaczęło sprawniej i szybciej działać, skorzystaj z naszych usług.

Możesz na nie również otrzymać atrakcyjne dofinansowanie, o czym przeczytasz tutaj.

2019-08-22

Symulacje - jakie korzyści zapewniają przedsiębiorstwom?

Symulacje to wirtualne testy, przeprowadzane jeszcze zanim powstanie rzeczywisty prototyp urządzenia. Centrum badawczo-rozwojowe B-4 wykonuje zarówno analizy numeryczne z zakresu obliczeniowej mechaniki płynów CFD, jak i analizy wytrzymałości konstrukcji MES. Wykorzystywane są one głównie podczas procesu tworzenia nowego produktu, ponieważ niosą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Jakie to korzyści i dla kogo szczególnie dedykowane są symulacje wykonywane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe B-4?

Analizy CFD i MES – co dokładnie oznaczają?

Zarówno analizy numeryczne CFD, jak i wytrzymałościowe badania konstrukcji MES to symulacje prototypów produktów wykonywane przez B-4. Numeryczna mechanika płynów, z ang. określana skrótem CFD, to narzędzie, które pozwala na symulację zagadnień dotyczących przepływu cieczy oraz gazów. Symulacje CFD dostarczają m.in.: informacji na temat pól prędkości, ciśnień, gęstości, temperatur oraz innych parametrów, które opisują przepływ. Zakres analiz CFD wykonywanych przez CBR możemy podzielić na trzy rodzaje:

 1. Symulacja parametrów oraz warunków pracy urządzeń, na podstawie dostarczonej przez zamawiającego geometrii oraz innych istotnych danych.
 2. Optymalizacja konstrukcji w celu poprawy pracy urządzenia, w oparciu o wymagania zamawiającego.
 3. Analizy sprzężone jedno- i dwukierunkowe.

Metoda elementów skończonych MES pozwala natomiast na analizę konstrukcji pod kątem mechaniki strukturalnej. Dzięki tego rodzaju symulacji, otrzymujemy szereg informacji na temat pracy konstrukcji. Mogą one mieć charakter sprawdzający, pomagać we wprowadzeniu innowacji, a nawet eliminować błędy konstrukcyjne.
W ramach analiz MES na wczesnym etapie projektowania nowego urządzenia można dobierać odpowiednie materiały konstrukcyjne, wyznaczać minimalny przekrój elementu, sprawdzać pola naprężeń i odkształceń, maksymalne obciążenia czy współczynniki bezpieczeństwa, a także przeprowadzić symulacje zachowania konstrukcji w zakresie nieliniowym. Dotyczy to zarówno konstrukcji wykonanych z materiałów klasycznych jak i kompozytów.

Analizy w CBR B-4 wykonywane są przy użyciu pakietu oprogramowania Ansys Mechanical. Symulacje w Ansysie pozwalają na szerokie spektrum testowania produktu. Pasja i zaangażowanie naszych pracowników wpływa na dokładne przeprowadzenie każdej analizy. Połączenie wysokiej jakości oprogramowania oraz doświadczonego zespołu stanowi gwarancję zadowolenia klientów.

Korzyści symulacji prototypów produktów

Symulacje niosą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim są to korzyści finansowe. W procesie projektowania i testowania urządzeń nie jest już konieczne kosztowne wykonywanie prototypów produktów i ich badań, ponieważ klient ma szansę otrzymać symulacje tego, jak będzie działał dany produkt. Oszczędności dotyczą również udoskonalania już istniejących produktów. Co więcej, dzięki symulacjom możemy stworzyć produkty po prostu lepsze od tych konkurencji. W dobie rozwoju wielu firm, a także powstawania filii zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce, szczególnie ważne jest stosowanie innowacji w produkcji. Dzięki symulacjom, produkt ma szansę stać się sprawniejszy, lżejszy, wydajniejszy, tańszy w wykonaniu, a także szybszy we wdrożeniu. Ze względu na wymienione korzyści, firma wzmacnia więc swoją pozycję na rynku, tworząc atrakcyjną ofertę.

Kto powinien zainwestować w symulacje?

Symulacje wykonywane przez CBR B-4 to usługi dedykowane w zasadzie dla każdego typu przedsiębiorstw. Analizy CFD i MES są niezbędnym etapem w projektowaniu
i unowocześnianiu różnego rodzaju urządzeń. Testowanie symulacyjne to dobry wybór również dla firm, które interesuje modernizacja maszyn lub automatyzacja produkcji przemysłowej. Dedykowane maszyny, urządzenia i linie technologiczne wymagają wcześniejszej analizy, aby wszystkie elementy produkcyjne zostały idealnie ze sobą zgrane, a w rezultacie przyniosły oszczędność czasu i pieniędzy. Centrum Badawczo-Rozwojowe B-4 zajmuje się zarówno projektowaniem oraz łączeniem w ciągi produkcyjne maszyn i urządzeń, jak i ich testowaniem. Kompleksowe usługi naszej firmy stanowią gwarancję wprowadzenia korzystnych innowacji w przedsiębiorstwie, jak i stworzenia konkurencyjnych produktów.

CBR B-4 – zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Centrum Badawczo-Rozwojowe B-4 oferuje szerokie spektrum usług, które skupiają się na wprowadzaniu innowacji w produkcji. Prowadzone prace badawczo-rozwojowe świadczone przez nasze centrum mają na celu dokładne przetestowanie każdego z rozwiązań, jak i stworzenie dla klienta możliwie najlepszej oferty, skupionej na jego indywidualnych potrzebach. Zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością porozmawiamy o szczegółach współpracy, opowiemy, w jaki sposób przeprowadzamy symulacje prototypów produktów oraz zaproponujemy inne korzystne rozwiązania dla Twojego biznesu.

2019-08-01

Usługi CBR B4 - prace badawczo-rozwojowe wspierające innowacje

Tempo zmian w otaczającym nas świecie ciągle rośnie. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest bardzo szybki rozwój technologiczny. W trwającym wyścigu technologii obowiązują bardzo proste zasady. Jeśli jesteś w stanie zaoferować lepszy produkt lub usługę od oferowanych przez konkurencję, to wygrywasz. Jeśli nie, to odpadasz z gry. W jaki sposób można udoskonalić produkt tak, aby był lepszy od tego konkurencji? Kto i w jaki sposób może nam pomóc we wdrożeniu innowacji
w przedsiębiorstwie? Wsparcia w dziedzinie innowacji i nowoczesnych technologii udziela Centrum Badawczo-Rozwojowe B4, oferując niezbędne dla odniesienia sukcesu prace badawczo-rozwojowe.

Zmagania z konkurencją – jak wpływają na nie prace badawczo-rozwojowe?

Ogromna konkurencja w wielu sektorach gospodarki wymaga systematycznego udoskonalania produktów i usług. Z tego względu Centrum Badawczo-Rozwojowe B4 dostarcza zainteresowanym podmiotom  usługi wsparcia, poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych, które uczynią ich produkt lub usługę lepszą od konkurencji pod kątem technicznym. W tym konkretnym przypadku „lepszy” oznacza: sprawniejszy, lżejszy, wytrzymalszy, tańszy w produkcji itp. Wymagania teraźniejszości
oraz przyszłości właściwie nie pozostawią alternatywy – nie da się opracować konkurencyjnego produktu, bez szeroko zakrojonych prac badawczo-rozwojowych. Co więcej, prace badawczo-rozwojowe, w tym w szczególności analizy numeryczne CFD i MES pozwalają zdecydowanie skrócić proces opracowywania i rozwoju nowego produktu i uczynić go znacznie tańszym.

Niezbędne elementy do wprowadzenia innowacji

Głównym celem działalności CBR  jest wspieranie innowacyjności gospodarki oraz chęć przyczynienia się do rozwoju nowych technologii i technik, zwłaszcza w  regionie podkarpackim. Jest to możliwe dzięki dwóm niezbędnym elementom:

 1. Bogatej infrastrukturze badawczo-rozwojowej, w skład której wchodzą między innymi: pakiet symulacyjny ANSYS CFD i FEM wraz ze stacją roboczą, prototypownia (konstrukcje metalowe, kompozytowe, druk i skan 3D), stanowiska badawcze: laboratorium aerodynamiczne - ruchomy tunel aerodynamiczny, laboratorium hydrodynamiczne: katamaran oraz basen pomiarowy, laboratorium wytrzymałości konstrukcji wyposażone w uniwersalną maszynę wytrzymałościową, klatkę wytrzymałościową do testów UAV, hamownię silników elektrycznych.
 2. Specjalistom z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obliczeń numerycznych, konstrukcji mechanicznych, automatyzacji, elektroniki, prototypowania.

Dla kogo i jakie usługi świadczy centrum badawczo-rozwojowe?

Centrum Badawczo-Rozwojowe B4 świadczy usługi dla różnych branż nowych i zaawansowanych technologii, m.in.: napędów elektrycznych, urządzeń pływających, lotnictwa (lekkie i ultralekkie), bezzałogowych aparatów latających, automatyzacji produkcji.

Zakres podstawowych usług oferowanych przez CBR B4 to:

 • symulacje przepływowe CFD oraz obliczenia wytrzymałościowe FEM,
 • optymalizacja konstrukcji w oparciu o przeprowadzone obliczenia przepływowe i wytrzymałościowe,
 • projektowanie, budowa oraz walidowanie na stanowiskach badawczych prototypów urządzeń,
 • projektowanie i budowa bezzałogowych aparatów latających oraz elektrycznych pędników wodnych i lotniczych,
 • automatyzacja produkcji przemysłowej - projektowanie dedykowanych maszyn i urządzeń.

Każdorazowo zakres prac jest weryfikowany i dostosowywany do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Choć przytoczony powyżej zakres usług jest bardzo szeroki,  to nie wyczerpuje on pełnych możliwości CBR B4.

Współpraca biznesowa z B4 – pierwszy krok do sukcesu

Każdy przedsiębiorca wie, że osiągnięcie sukcesu wymaga stałego rozwoju. Obecnie rynek konkurencji stale się powiększa, dlatego tak ważne jest to, aby dbać
o oryginalność i innowacyjność produktów. Zlecone prace badawczo-rozwojowe to rozwiązanie dla osób, które chcą udoskonalić ofertę oraz dostosować ją do oczekiwań danej branży. Centrum Badawczo-Rozwojowe B4 tworzą świadomi potrzeb klientów specjaliści, z pasją realizujący powierzone im zadania, których celem jest profesjonalne wsparcie, w korzystnej dla klienta cenie. Każdy zlecony projekt jest realizowany z pełnym zaangażowaniem i dostarcza szereg wymiernych korzyści. Współpraca biznesowa z B4 to gwarancja efektywnych i skutecznych działań. Jeśli więc pracujesz nad nowym rozwiązaniem, chcesz poprawić działanie obecnie używanych urządzeń, zweryfikować ich działanie albo rozwinąć swoją koncepcję – zapraszamy do kontaktu i nawiązania współpracy.

2018-09-03

Nowy projekt B-4: Opracowanie technologii wysokosprawnej, wielozadaniowej, podwodnej platformy pływającej wykorzystującej hydroskrzydła

Miło nam poinformować Państwa, że Stowarzyszenie B-4 od początku czerwca tego roku rozpoczęło realizację projektu pn. „Opracowanie technologii wysokosprawnej, wielozadaniowej, podwodnej platformy pływającej wykorzystującej hydroskrzydła”. Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii wysokosprawnej, wielozadaniowej, podwodnej platformy pływającej wykorzystującej hydroskrzydła, mogącej pracować w 3 trybach: podwodnym, nawodnym i nadwodnym. Zakresem projektu objęto realizację badań przemysłowych dotyczących opracowania, zoptymalizowania i przetestowania poszczególnych elementów nowej technologii, jak i badania całości technologii w warunkach laboratoryjnych oraz w konsekwencji przeprowadzenie badań i testów prototypu technologii w warunkach rzeczywistych na etapie prac rozwojowych. W celu przygotowania rozwiązania do komercjalizacji przewiduje się wykonanie niezbędnych prac przedwdrożeniowych. Zakres prac w projekcie rozplanowano do końca czerwca 2021 roku.

Celem prowadzonych prac jest uzyskanie innowacyjnego rozwiązania w postaci produktu charakteryzującego się niespotykanymi obecnie na rynku osiągami i cechami użytkowymi, a mianowicie powstanie konstrukcja pływająca umożliwiająca pracę w 3 trybach – podwodnym, nawodnym i nadwodnym z wykorzystaniem hydroskrzydeł.

Wartość projektu: 5 981 429,86 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 617 234,48 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Szybka ścieżka” MŚP.

 

Czytaj więcej

2018-03-21

Nawiązanie współpracy z Polskim Rejestrem Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku

Miło nam jest powiadomić, że Stowarzyszenie B-4 nawiązało kluczową współpracę z Polskim Rejestrem Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku. Celem zawartego porozumienia jest wykorzystanie potencjału, pozycji, doświadczeń oraz dorobku B-4 i PRS w zakresie pozyskiwania realizacji projektów badawczych dotyczących innowacyjnych technologii oraz szerzenia wiedzy na temat certyfikacji.

Czytaj więcej

2018-01-17

BEZZAŁOGOWA PLATFORMA LATAJĄCA – NOWY PROJEKT B-4

Miło nam powiadomić, że Stowarzyszenie B-4 realizuje projekt pn. Innowacyjna, bezzałogowa platforma latająca w układzie hybrydowym dla systemów i urządzeń pomiarowych”. Przedmiotem projektu objęto realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych niezbędnych do opracowania nowej technologii innowacyjnej, bezzałogowej platformy latającej w układzie hybrydowym dla systemów i urządzeń pomiarowych.

Czytaj więcej

2017-12-15

DOFINANSOWANIE NA DORADZTWO I INWESTYCJE DLA MŚP

DOFINANSOWANIE NA DORADZTWO I INWESTYCJE DLA MŚP

W związku z realizacją poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP Stowarzyszenie B-4 serdecznie zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do współpracy w zakresie realizacji projektów, których celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Czytaj więcej

2017-09-13

Stowarzyszenie B-4 rozpoczyna współpracę z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni

Porozumienie między Stowarzyszeniem B-4 a Akademią Marynarki Wojennej podpisane zostało przez Rektora – Komendanta AMW – komandora prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta 06.09.2017 podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Czytaj więcej

2017-07-27

B-4 tworzy Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnych Technologii Lotniczych

Miło nam powiadomić, że Stowarzyszenie B-4 uzyskało dofinansowanie na projekt dotyczący utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Technologii.

Czytaj więcej